ТӘЖІРИБЕЛІК-ЭКСПЕРИМЕНТТІК ЖҰМЫС

2020-2025 ж.ж. арналған ҚР МБҒДБ контексіндегі ғылыми-әдістемелік зерттеулер бағыты:

Оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалаудағы мұғалімдердің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту

 

Направление научно-методического исследования в контексте реализации ГПРОН РК на 2020-2025 годы:

Развитие профессиональных компетенций педагогов по критериальному оцениванию учебных достижений учащихся 

Тақырыбы

Катушылар санаты

Аякталу турі

Өткізу уакыты

Гылыми жетекшілері

1

STEM білім беруді дамытудың ғылыми-әдіс-намалық негіздері (педагогикалық аспект) // Научно-методологические основы развития STEM образования (педагогический аспект)

орта, қосымша, техни-калық және кәсіптік бі-лім беру ұйымдарының педагогтері

тақырып бойынша материал жинағы,

әдістемелік ұсыныстар

2018-2020 ж.ж.

ғылыми жетекші-

кафедра менгерушісі, п.ғ.к. Давлеткалиева Е.С.

2

Рухани жаңару жағдайындағы креативті педагог-тың ішкі ұмтылысын дамыту// Развитие внутрен-него стремления креативного педагога к обновле-нию в условиях модернизации общественного соз-нания (Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру ғылыми мақаланы жүзеге асыру аясында)

эксперимент пен жұмыс жасайтын педагогтар

тақырып бойынша материалдар жинағы, әдістемелік ұсыныстар

2018-2020 ж.ж.

ғылыми-жетекші: Қаплиева А.Қ.-

п.ғ.к., доцент

ғылыми-кеңесші: Уразымбетова А.Б.-ф.ғ.к., доцент

3

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарындағы педагогтердің интеллектуалдық-шығармашылық даму үдерісін басқару // Управление процессами интеллектуально-творческого развития педагогов в организациях дошкольного образования

Мектепке дейінгі бі-лім беру ұйымдары-ның басшылары, әдіскерлері мен педагогтері

тақырып бойынша материалдар жинағы, әдістемелік ұсыныстар  жүктеу >>>

2018-2020 ж.ж.

ғылыми-жетекші: ка-федраның аға оқыту-шысы, Рахатова Г.Ж. Координатор: кафедраның аға оқыту-шысы Букенова С.С.

4

Формирование и развитие единого образовательного пространства на основе информационно-коммуникационных технологий

эксперимент пен жұмыс жасайтын педагогтар

тақырып бойынша материалдар жинағы, әдістемелік ұсыныстар

2020-2023 ж.ж.

ғылыми жетекші- директордың орынбасары, п.ғ.к. Аймукатов А.Т.

Координатор: кафедра-ның аға оқытушысы Асанбай Б., Изтлеуова А.

5

«Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында креативті педагогтың ішкі ұмтылысын дамыту» // Развитие внутреннего стремления креативного педагога в условиях обновления содержания образования»

эксперимент пен жұмыс жасайтын педагогтар

тақырып бойынша

зерттеу жұмыстары

2020-2023 ж.ж.

ғылыми-жетекші:

Қаплиева А.Қ.-

Координаторлар:

Сансызбаева Қ.З.

Рахатова К.Ж.

Шаштыгарина С.М.

Нуганова А.Г.

6

Білім алушылардың тұлғалық-құқығын қолдаудағы медиациялық қызмет

эксперимент пен жұмыс жасайтын педагогтар

тақырып бойынша

зерттеу жұмыстары

2020-2023 ж.ж.

ғылыми-жетекші:

Қаплиева А.Қ.-

Координаторлар:

Сансызбаева Қ.З.

Контакты

Адрес: г. Актобе, ул. Тургенева, дом 86

E-mail: akt@orleu-edu.kz

Тел.: +7(7132) 56-05-37

Яндекс.Метрика

Top
Скачать шаблоны Joomla 3.8.